Home  →    →  
Show Map

Japan: Shimane / 島根県

Prefecture

The population of the Prefecture Shimane.

NameNativeStatusPopulation
Census
1995-10-01
Population
Census
2000-10-01
Population
Census
2005-10-01
Population
Census
2010-10-01
Population
Census
2015-10-01
 
Shimane島根県Prefecture771,441761,503742,223717,397694,352

Contents: Cities, Towns and Villages

All cities, towns and villages in the Prefecture Shimane.

Name NativeStatusPopulation
Census
1995-10-01
Population
Census
2000-10-01
Population
Census
2005-10-01
Population
Census
2010-10-01
Population
Census
2015-10-01
 
Ama海士町Town (-chō)2,8572,6722,5812,3742,353
Chibu知夫村Village (-son)802718725657615
Gōtsu江津市City (-shi)30,74029,37727,77425,69724,468
Hamada浜田市City (-shi)68,10365,46363,04661,71358,105
Iinan飯南町Town (-chō)6,8936,5415,9795,5345,031
Izumo出雲市City (-shi)172,001173,776173,751171,485171,938
Kawamoto川本町Town (-machi)5,0994,7844,3243,9003,442
Masuda益田市City (-shi)56,59654,62252,36850,01547,718
Matsue松江市City (-shi)206,718211,564210,796208,613206,230
Misato美郷町Town (-chō)7,2116,6245,9115,3514,900
Nishinoshima西ノ島町Town (-chō)4,0483,8043,4863,1363,027
Ōda大田市City (-shi)44,95342,57340,70337,99635,166
Okinoshima隠岐の島町Town (-chō)18,36718,04516,90415,52114,608
Okuizumo奥出雲町Town (-chō)17,42616,68915,81214,45613,063
Ōnan邑南町Town (-chō)14,45613,86612,94411,95911,101
Tsuwano津和野町Town (-chō)11,38910,6289,5158,4277,653
Unnan雲南市City (-shi)48,24846,32344,40341,91739,032
Yasugi安来市City (-shi)46,93445,25543,83941,83639,528
Yoshika吉賀町Town (-chō)8,6008,1797,3626,8106,374

Source: Statistics Bureau Japan (web).