Home
Show Map

China: Sìchuān

Contents: Prefectures, Cities, Districts and Counties

The population of the prefectural entities, county-level cities, city districts and counties in the Sìchuān Province by census years.

The Details icon links to further information about a selected division including its population structure (gender, urbanization, age groups, age distribution, generations in household).

NameNativeStatusPopulation
Census
2000-11-01
Population
Census
2010-11-01
Ābà Zàngzú Qiāngzú Zìzhìzhōu [Ngawa]阿坝藏族羌族自治州Tibetan and Qiang Autonomous Prefecture847,468898,708
Ābà Xiàn [Ngawa]阿坝县County62,31272,391
Hēishuĭ Xiàn黑水县County57,00060,704
Hóngyuán Xiàn红原县County37,93143,818
Jīnchuān Xiàn金川县County69,09865,976
Jiŭzhàigōu Xiàn九寨沟县County62,15781,394
Lĭ Xiàn理县County43,66846,556
Mă'ĕrkāng Shì [Barkam]马尔康市County-level City55,04658,437
Mào Xiàn茂县County103,570104,829
Răngtáng Xiàn [Zamtang]壤塘县County33,55039,173
Ruò'ĕrgài Xiàn [Zoigê]若尔盖县County65,41374,619
Sōngpān Xiàn松潘县County69,07972,309
Wènchuān Xiàn汶川县County111,935100,771
Xiăojīn Xiàn小金县County76,70977,731
Bāzhōng Shì巴中市Prefecture-level City3,289,2463,283,148
Bāzhōu Qū巴州区District...699,860
Ēnyáng Qū [← Bāzhōu Qū]恩阳区District...426,307
Nánjiāng Xiàn南江县County593,720606,992
Píngchāng Xiàn平昌县County833,294862,620
Tōngjiāng Xiàn通江县County676,370687,369
Chéngdū Shì成都市Sub-provincial City12,521,05715,118,839
Chénghuá Qū成华区District733,274938,785
Chóngzhōu Shì崇州市County-level City650,698661,120
Dàyì Xiàn大邑县County490,373502,199
Dūjiāngyàn Shì都江堰市County-level City621,980657,996
Jiănyáng Shì简阳市County-level City1,412,5231,071,214
Jĭnjiāng Qū锦江区District440,280690,422
Jīnniú Qū金牛区District922,8041,200,776
Jīntáng Xiàn金堂县County772,273717,227
Lóngquányì Qū龙泉驿区District478,389767,203
Péngzhōu Shì彭州市County-level City770,749762,887
Pí Xiàn郫县County490,314896,162
Pújiāng Xiàn蒲江县County247,548239,562
Qīngbáijiāng Qū青白江区District384,674381,792
Qīngyáng Qū青羊区District551,261828,140
Qiónglái Shì邛崃市County-level City631,577612,753
Shuāngliú Qū双流区District874,1841,279,930
Wēnjiāng Qū温江区District322,290457,070
Wŭhòu Qū武侯区District822,8591,375,699
Xīndū Qū新都区District611,986775,703
Xīnjīn Xiàn新津县County291,021302,199
Dázhōu Shì达州市Prefecture-level City5,793,1445,468,097
Dáchuān Qū [← Dá Xiàn]达川区District1,125,8991,111,159
Dàzhú Xiàn大竹县County952,734876,884
Kāijiāng Xiàn开江县County509,469430,877
Qú Xiàn渠县County1,236,6021,156,481
Tōngchuān Qū通川区District384,525478,276
Wànyuán Shì万源市County-level City536,685407,594
Xuānhàn Xiàn宣汉县County1,047,2301,006,826
Déyáng Shì德阳市Prefecture-level City3,788,0563,615,758
Guănghàn Shì广汉市County-level City577,298591,115
Jīngyáng Qū旌阳区District628,876735,070
Luójiāng Xiàn罗江县County237,684212,185
Miánzhú Shì绵竹市County-level City515,830477,868
Shífāng Shì什邡市County-level City432,579412,758
Zhōngjiāng Xiàn中江县County1,395,7891,186,762
Gānzī Zàngzú Zìzhìzhōu [Garzê]甘孜藏族自治州Tibetan Autonomous Prefecture897,2391,091,872
Báiyù Xiàn [Baiyü]白玉县County42,01356,290
Bātáng Xiàn巴塘县County43,81448,649
Dānbā Xiàn丹巴县County55,75359,696
Dàochéng Xiàn [Dapba]稻城县County28,22831,113
Dàofú Xiàn [Dawu]道孚县County44,84855,396
Dégé Xiàn [Dêgê]德格县County63,98981,503
Déróng Xiàn [Dêrong]得荣县County23,79126,209
Gānzī Xiàn [Garzê]甘孜县County55,70368,523
Jiŭlóng Xiàn九龙县County50,81662,133
Kāngdìng Shì康定市County-level City109,349130,142
Lĭtáng Xiàn理塘县County49,45369,046
Lúdìng Xiàn泸定县County77,85583,386
Lúhuò Xiàn炉霍县County39,60346,558
Sèdá Xiàn [Sêrtar]色达县County41,45058,606
Shíqú Xiàn [Sêrxü]石渠县County63,48980,834
Xiāngchéng Xiàn乡城县County26,87933,170
Xīnlóng Xiàn新龙县County40,50550,393
Yăjiāng Xiàn雅江县County39,70150,225
Guăng'ān Shì广安市Prefecture-level City4,124,1003,205,476
Guăng'ān Qū广安区District1,093,103858,159
Huáyíng Shì华蓥市County-level City352,257278,359
Línshuĭ Xiàn邻水县County857,198704,695
Qiánfēng Qū [← Guăng'ān Qū]前锋区District...230,035
Wŭshèng Xiàn武胜县County758,957585,624
Yuèchí Xiàn岳池县County1,062,585778,639
Guăngyuán Shì广元市Prefecture-level City3,063,2912,484,122
Cāngxī Xiàn苍溪县County777,721559,180
Cháotiān Qū朝天区District202,984174,333
Jiàngé Xiàn剑阁县County667,978457,656
Lìzhōu Qū利州区District467,532516,424
Qīngchuān Xiàn青川县County253,416222,253
Wàngcāng Xiàn旺苍县County459,119385,787
Zhāohuà Qū [Yuánbà Qū]昭化区District234,541168,489
Lèshān Shì乐山市Prefecture-level City3,324,1393,235,759
Ébiān Yízú Zìzhìxiàn峨边彝族自治县Autonomous County141,166139,210
Éméishān Shì峨眉山市County-level City423,070437,068
Jiājiāng Xiàn夹江县County348,481338,346
Jĭngyán Xiàn井研县County384,060282,222
Jīnkŏuhé Qū金口河区District52,91649,157
Măbiān Yízú Zìzhìxiàn马边彝族自治县Autonomous County170,425176,530
Mùchuān Xiàn沐川县County229,945216,737
Qiánwéi Xiàn犍为县County506,834434,409
Shāwān Qū沙湾区District192,156187,180
Shìzhōng Qū市中区District564,857662,814
Wŭtōngqiáo Qū五通桥区District310,229312,086
Liángshān Yízú Zìzhìzhōu凉山彝族自治州Yi Autonomous Prefecture4,081,6974,532,809
Bùtuō Xiàn布拖县County138,604160,151
Déchāng Xiàn德昌县County188,980214,405
Gānluò Xiàn甘洛县County175,426195,100
Huìdōng Xiàn会东县County351,310362,944
Huìlĭ Xiàn会理县County433,185430,066
Jīnyáng Xiàn金阳县County140,028165,121
Léibō Xiàn雷波县County207,873223,885
Mĕigū Xiàn美姑县County176,214221,505
Miănníng Xiàn冕宁县County324,332351,245
Mùlĭ Zàngzú Zìzhìxiàn木里藏族自治县Autonomous County124,462131,726
Níngnán Xiàn宁南县County169,962170,673
Pŭgé Xiàn普格县County139,156155,740
Xīchāng Shì西昌市County-level City615,212712,434
Xĭdé Xiàn喜德县County137,676165,906
Yányuán Xiàn盐源县County313,765350,176
Yuèxī Xiàn越西县County237,800269,896
Zhāojué Xiàn昭觉县County207,712251,836
Lúzhōu Shì泸州市Prefecture-level City4,102,1654,218,427
Gŭlìn Xiàn古蔺县County693,792713,083
Héjiāng Xiàn合江县County720,198709,476
Jiāngyáng Qū江阳区District536,250575,231
Lóngmătán Qū龙马潭区District291,301344,601
Lú Xiàn泸县County824,639840,336
Nàxī Qū纳溪区District425,333451,401
Xùyŏng Xiàn叙永县County610,652584,299
Méishān Shì眉山市Prefecture-level City3,205,1712,950,545
Dānléng Xiàn丹棱县County162,096141,953
Dōngpō Qū东坡区District799,309821,853
Hóngyă Xiàn洪雅县County331,055300,217
Péngshān Qū彭山区District315,252285,889
Qīngshén Xiàn青神县County198,997167,559
Rénshòu Xiàn仁寿县County1,398,4621,233,074
Miányáng Shì绵阳市Prefecture-level City5,170,1414,613,871
Ānzhōu Qū安州区District484,224366,802
Bĕichuān Qiāngzú Zìzhìxiàn北川羌族自治县Autonomous County160,301197,108
Fúchéng Qū涪城区District671,401866,727
Jiāngyóu Shì江油市County-level City849,761762,140
Píngwŭ Xiàn平武县County187,799170,959
Sāntái Xiàn三台县County1,395,8411,042,064
Yántíng Xiàn盐亭县County566,541417,221
Yóuxiān Qū游仙区District491,561488,604
Zĭtóng Xiàn梓潼县County362,712302,246
Nánchōng Shì南充市Prefecture-level City6,683,4066,278,614
Gāopíng Qū高坪区District543,574549,313
Jiālíng Qū嘉陵区District625,185607,635
Lángzhōng Shì阆中市County-level City787,809728,935
Nánbù Xiàn南部县County1,186,897929,923
Péng'ān Xiàn蓬安县County639,314567,373
Shùnqìng Qū顺庆区District603,161701,927
Xīchōng Xiàn西充县County576,576513,746
Yílŏng Xiàn仪陇县County916,807930,028
Yíngshān Xiàn营山县County804,083749,734
Nèijiāng Shì内江市Prefecture-level City4,160,3053,702,847
Dōngxīng Qū东兴区District847,271749,810
Lóngchāng Xiàn隆昌县County745,033633,210
Shìzhōng Qū市中区District544,660501,285
Wēiyuăn Xiàn威远县County744,778626,482
Zīzhōng Xiàn资中县County1,278,5631,192,060
Pānzhīhuā Shì攀枝花市Prefecture-level City1,091,6571,214,121
Dōng Qū东区District315,707364,326
Mĭyì Xiàn米易县County207,300219,227
Rénhé Qū仁和区District204,170260,294
Xī Qū西区District170,862162,557
Yánbiān Xiàn盐边县County193,618207,717
Suìníng Shì遂宁市Prefecture-level City3,477,0133,252,619
Ānjū Qū安居区District...639,125
Chuánshān Qū船山区District...656,760
Dàyīng Xiàn大英县County485,842478,964
Péngxī Xiàn蓬溪县County672,546553,239
Shèhóng Xiàn射洪县County963,237924,531
Yă'ān Shì雅安市Prefecture-level City1,522,8451,507,258
Băoxīng Xiàn宝兴县County56,13756,060
Hànyuán Xiàn汉源县County347,471324,408
Lúshān Xiàn芦山县County121,520109,027
Míngshān Qū名山区District256,214256,484
Shímián Xiàn石棉县County123,261123,600
Tiānquán Xiàn天全县County141,084134,152
Yíngjīng Xiàn荥经县County142,683147,955
Yŭchéng Qū雨城区District334,475355,572
Yíbīn Shì宜宾市Prefecture-level City4,887,2424,471,896
Chángníng Xiàn长宁县County391,832339,972
Cuìpíng Qū翠屏区District809,099836,340
Gāo Xiàn高县County472,335411,123
Gŏng Xiàn珙县County401,312379,798
Jiāng'ān Xiàn江安县County488,174399,829
Jūnlián Xiàn筠连县County366,487329,053
Nánxī Qū南溪区District377,289335,811
Píngshān Xiàn屏山县County250,620249,751
Xīngwén Xiàn兴文县County401,510377,166
Yíbīn Xiàn宜宾县County928,584813,053
Zìgòng Shì自贡市Prefecture-level City3,033,7632,678,899
Dà'ān Qū大安区District358,977382,245
Fùshùn Xiàn富顺县County1,120,376826,195
Gòngjĭng Qū贡井区District134,697260,607
Róng Xiàn荣县County862,003590,640
Yántān Qū沿滩区District351,650272,809
Zìliújĭng Qū自流井区District206,060346,403
Zīyáng Shì资阳市Prefecture-level City3,285,1512,593,843
Ānyuè Xiàn安岳县County1,424,5181,141,347
Lèzhì Xiàn乐至县County844,599546,767
Yànjiāng Qū雁江区District1,016,034905,729
Sìchuān四川省Province82,348,29680,417,528

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: The population changes are partly result of boundary changes. Status and division as of 2016, as far as sufficient information is available.