Home
Show Map

China: Hénán

Contents: Prefectures, Cities, Districts and Counties

The population of the prefectural entities, county-level cities, city districts and counties in the Hénán Province by census years.

The Details icon links to further information about a selected division including its population structure (gender, urbanization, age groups, age distribution, generations in household).

NameNativeStatusPopulation
Census
2000-11-01
Population
Census
2010-11-01
Ānyáng Shì安阳市Prefecture-level City5,161,1065,173,188
Ānyáng Xiàn安阳县County1,116,162849,057
Bĕiguān Qū北关区District185,724245,624
Huá Xiàn滑县County1,182,1621,263,289
Línzhōu Shì林州市County-level City982,254789,702
Lóng'ān Qū龙安区District249,294214,456
Nèihuáng Xiàn内黄县County678,730693,498
Tāngyīn Xiàn汤阴县County432,806430,803
Wénfēng Qū文峰区District150,360442,885
Yīndū Qū殷都区District183,614243,874
Hèbì Shì鹤壁市Prefecture-level City1,401,8721,569,208
Hèshān Qū鹤山区District140,130131,421
Qíbīn Qū淇滨区District115,476272,332
Qí Xiàn淇县County249,986269,149
Shānchéng Qū山城区District239,730230,968
Xùn Xiàn浚县County656,550665,338
Jiāozuò Shì焦作市Prefecture-level City3,288,8163,540,101
Bó'ài Xiàn博爱县County419,228436,319
Jiĕfàng Qū解放区District273,823295,695
Măcūn Qū马村区District128,842139,533
Mèngzhōu Shì孟州市County-level City354,302367,113
Qìnyáng Shì沁阳市County-level City446,404447,701
Shānyáng Qū山阳区District233,639324,121
Wēn Xiàn温县County404,621421,796
Wŭzhì Xiàn武陟县County642,544713,945
Xiūwŭ Xiàn修武县County274,418287,814
Zhōngzhàn Qū中站区District110,995106,064
Jìyuán Shì济源市City626,478675,757
Jìyuán Shì济源市County-level City626,478675,757
Kāifēng Shì开封市Prefecture-level City4,586,5334,676,483
Gŭlóu Qū鼓楼区District132,587143,175
Jīnmíng Qū金明区District268,030262,258
Lánkăo Xiàn兰考县County718,177677,826
Lóngtíng Qū龙亭区District87,411127,784
Qĭ Xiàn杞县County1,002,592956,533
Shùnhéhuízú Qū顺河回族区District188,800232,296
Tōngxŭ Xiàn通许县County552,363567,495
Wèishì Xiàn尉氏县County812,150879,713
Xiángfú Qū [← Kāifēng Xiàn]祥符区District705,080698,799
Yŭwángtái Qū禹王台区District119,343130,604
Luòhé Shì漯河市Prefecture-level City2,262,4042,544,266
Línyĭng Xiàn临颍县County632,427710,845
Shàolíng Qū召陵区District...477,340
Wŭyáng Xiàn舞阳县County498,970538,447
Yănchéng Qū郾城区District...493,680
Yuánhuì Qū源汇区District...323,954
Luòyáng Shì洛阳市Prefecture-level City6,227,6656,549,941
Chánhéhuízú Qū瀍河回族区District167,069177,939
Jiànxī Qū涧西区District455,611619,221
Jílì Qū吉利区District70,59369,076
Lăochéng Qū老城区District141,571163,176
Luánchuān Xiàn栾川县County312,838342,848
Luòlóng Qū洛龙区District323,375523,726
Luòníng Xiàn洛宁县County422,972421,262
Mèngjīn Xiàn孟津县County418,065414,637
Rŭyáng Xiàn汝阳县County397,833408,009
Sōng Xiàn嵩县County527,768507,052
Xīgōng Qū西工区District333,461372,941
Xīn'ān Xiàn新安县County481,740470,198
Yănshī Shì偃师市County-level City816,026666,696
Yīchuān Xiàn伊川县County708,387756,669
Yíyáng Xiàn宜阳县County650,356636,491
Nányáng Shì南阳市Prefecture-level City9,577,77110,263,660
Dèngzhōu Shì邓州市County-level City1,290,6561,468,157
Fāngchéng Xiàn方城县County886,230922,467
Nánzhào Xiàn南召县County561,784557,153
Nèixiāng Xiàn内乡县County583,233575,210
Shèqí Xiàn社旗县County580,280633,786
Tánghé Xiàn唐河县County1,151,7331,282,262
Tóngbǎi Xiàn桐柏县County403,359393,942
Wănchéng Qū宛城区District785,943887,234
Wòlóng Qū卧龙区District798,772924,578
Xīchuān Xiàn淅川县County641,327685,683
Xīnyĕ Xiàn新野县County629,106629,210
Xīxiá Xiàn西峡县County412,988444,414
Zhènpíng Xiàn镇平县County852,360859,564
Píngdĭngshān Shì平顶山市Prefecture-level City4,804,9244,904,701
Băofēng Xiàn宝丰县County473,287490,269
Jiá Xiàn郏县County533,168571,524
Lŭshān Xiàn鲁山县County822,541789,901
Rŭzhōu Shì汝州市County-level City923,245927,934
Shílóng Qū石龙区District53,49954,912
Wèidōng Qū卫东区District274,444302,603
Wŭgāng Shì舞钢市County-level City313,089313,828
Xīnhuá Qū新华区District337,733389,866
Yè Xiàn叶县County838,691777,203
Zhànhé Qū湛河区District235,227286,661
Púyáng Shì濮阳市Prefecture-level City3,458,3323,598,740
Fàn Xiàn范县County479,818469,874
Huálóng Qū华龙区District448,290655,674
Nánlè Xiàn南乐县County468,360458,487
Púyáng Xiàn濮阳县County1,081,8321,046,654
Qīngfēng Xiàn清丰县County654,160635,927
Táiqián Xiàn台前县County325,872332,124
Sānménxiá Shì三门峡市Prefecture-level City2,177,4282,234,018
Húbīn Qū湖滨区District288,746325,628
Língbăo Shì灵宝市County-level City722,890721,049
Lúshì Xiàn卢氏县County356,439352,449
Miănchí Xiàn渑池县County328,947346,434
Shǎnzhōu Qū [← Shăn Xiàn]陕州区District343,863343,679
Yìmă Shì义马市County-level City136,543144,779
Shāngqiū Shì商丘市Prefecture-level City7,753,8447,362,975
Liángyuán Qū梁园区District674,502787,984
Mínquán Xiàn民权县County805,063703,428
Nínglíng Xiàn宁陵县County562,794523,403
Suī Xiàn睢县County757,080711,136
Suīyáng Qū睢阳区District754,481748,408
Xiàyì Xiàn夏邑县County1,033,519915,291
Yŏngchéng Shì永城市County-level City1,264,6071,240,382
Yúchéng Xiàn虞城县County1,025,261954,785
Zhèchéng Xiàn柘城县County876,537778,158
Xīnxiāng Shì新乡市Prefecture-level City5,407,4335,708,191
Chángyuán Xiàn长垣县County765,740809,535
Fēngqiū Xiàn封丘县County719,510743,837
Fèngquán Qū凤泉区District100,132144,298
Hóngqí Qū红旗区District330,170391,290
Huīxiàn Shì辉县市County-level City776,326740,435
Huòjiā Xiàn获嘉县County381,227402,950
Mùyĕ Qū牧野区District141,856317,994
Wèibīn Qū卫滨区District203,783193,506
Wèihuī Shì卫辉市County-level City464,371495,744
Xīnxiāng Xiàn新乡县County424,138339,942
Yánjīn Xiàn延津县County457,771469,280
Yuányáng Xiàn原阳县County642,409659,380
Xìnyáng Shì信阳市Prefecture-level City6,527,3686,109,106
Guāngshān Xiàn光山县County649,578585,353
Gùshĭ Xiàn固始县County1,188,5991,023,929
Huáibīn Xiàn淮滨县County569,829570,197
Huángchuān Xiàn潢川县County679,278630,376
Luóshān Xiàn罗山县County574,100504,577
Píngqiáo Qū平桥区District694,088635,651
Shāngchéng Xiàn商城县County570,181495,526
Shīhé Qū浉河区District561,662594,391
Xīn Xiàn新县County269,773275,304
Xī Xiàn息县County770,280793,802
Xŭchāng Shì许昌市Prefecture-level City4,124,0864,307,488
Chánggĕ Shì长葛市County-level City646,306687,130
Wèidū Qū魏都区District373,387498,087
Xiāngchéng Xiàn襄城县County679,863671,315
Xŭchāng Xiàn许昌县County737,384767,449
Yānlíng Xiàn鄢陵县County564,477551,611
Yŭzhōu Shì禹州市County-level City1,122,6691,131,896
Zhèngzhōu Shì郑州市Prefecture-level City6,656,7598,627,089
Dēngfēng Shì登封市County-level City609,085668,637
Èrqī Qū二七区District557,300712,646
Gŏngyì Shì巩义市County-level City777,202807,911
Guănchénghuízú Qū管城回族区District348,513645,932
Huìjì Qū惠济区District149,852269,579
Jīnshuĭ Qū金水区District878,3081,588,716
Shàngjiē Qū上街区District77,014131,549
Xíngyáng Shì荥阳市County-level City619,840613,804
Xīnmì Shì新密市County-level City779,014797,256
Xīnzhèng Shì新郑市County-level City609,173758,128
Zhōngmóu Xiàn中牟县County673,058727,440
Zhōngyuán Qū中原区District578,400905,491
Zhōukŏu Shì周口市Prefecture-level City9,741,2838,953,793
Chuānhuì Qū川汇区District323,738505,171
Dānchéng Xiàn郸城县County1,151,9941,003,910
Fúgōu Xiàn扶沟县County666,779625,819
Huáiyáng Xiàn淮阳县County1,229,3571,089,699
Lùyì Xiàn鹿邑县County1,068,984910,251
Shāngshuĭ Xiàn商水县County1,093,686940,792
Shĕnqiū Xiàn沈丘县County1,079,278983,583
Tàikāng Xiàn太康县County1,254,6801,102,952
Xiàngchéng Shì项城市County-level City1,052,4681,003,698
Xīhuá Xiàn西华县County820,319787,918
Zhùmădiàn Shì驻马店市Prefecture-level City7,452,7527,231,234
Bìyáng Xiàn泌阳县County813,273810,409
Píngyú Xiàn平舆县County842,250748,398
Quèshān Xiàn确山县County553,157406,021
Rŭnán Xiàn汝南县County784,005769,995
Shàngcài Xiàn上蔡县County1,198,5341,084,210
Suìpíng Xiàn遂平县County547,541493,930
Xīncài Xiàn新蔡县County918,237851,362
Xīpíng Xiàn西平县County767,214700,152
Yìchéng Qū驿城区District338,036721,723
Zhèngyáng Xiàn正阳县County690,505645,034
Hénán河南省Province91,236,85494,029,939

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: The population changes are partly result of boundary changes. Status and division as of 2016, as far as sufficient information is available.