Home
Show Map

China: Guìzhōu

Contents: Prefectures, Cities, Districts and Counties

The population of the prefectural entities, county-level cities, city districts and counties in the Guìzhōu Province according to census results and latest official estimates.

The Details icon links to further information about a selected division including its population structure (gender, urbanization, age groups, age distribution, generations in household).

NameNativeStatusPopulation
Census
2000-11-01
Population
Census
2010-11-01
Population
Estimate
2017-12-31
Ānshùn Shì安顺市Prefecture-level City2,331,7412,297,6122,344,400
Guānlĭng Bùyīzú Miáozú Zìzhìxiàn关岭布依族苗族自治县Autonomous County280,755301,363285,600
Píngbà Qū平坝区District323,959297,990322,500
Pŭdìng Xiàn普定县County353,803378,452392,800
Xīxiù Qū西秀区District767,307765,399783,000
Zhènníng Bùyīzú Miáozú Zìzhìxiàn镇宁布依族苗族自治县Autonomous County308,569284,063287,000
Zĭyún Miáozú Bùyīzú Zìzhìxiàn紫云苗族布依族自治县Autonomous County297,348270,345273,500
Bìjié Shì毕节市Prefecture-level City6,327,4716,537,4986,659,700
Dàfāng Xiàn大方县County851,729776,324790,800
Hèzhāng Xiàn赫章县County611,243649,357661,600
Jīnshā Xiàn金沙县County496,063560,575571,100
Nàyōng Xiàn纳雍县County661,772670,272682,800
Qiánxī Xiàn黔西县County697,075695,947709,100
Qīxīngguān Qū七星关区District1,128,2301,137,3831,158,500
Wēiníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn威宁彝族回族苗族自治县Autonomous County1,056,0091,263,5211,287,100
Zhījīn Xiàn织金县County825,350784,119798,700
Guìyáng Shì贵阳市Prefecture-level City3,718,4494,322,6114,802,000
Báiyún Qū白云区District187,695264,496290,200
Guānshānhú Qū [← Wūdāng Qū]观山湖区District...183,704289,700
Huāxī Qū [incl. Xiăohé Qū]花溪区District480,164607,051667,100
Kāiyáng Xiàn开阳县County389,252358,248382,300
Nánmíng Qū南明区District687,804829,326919,000
Qīngzhèn Shì清镇市County-level City...451,342492,800
Wūdāng Qū乌当区District...209,715248,800
Xīfēng Xiàn息烽县County221,583212,897239,700
Xiūwén Xiàn修文县County262,039248,926276,500
Yúnyán Qū云岩区District698,988956,906995,900
Liùpánshuĭ Shì六盘水市Prefecture-level City2,744,0852,851,3322,924,100
Liùzhītè Qū六枝特区District541,762495,162504,000
Pánzhōu Shì [← Pán Xiàn]盘州市County-level City1,070,8021,035,3451,060,600
Shuĭchéng Xiàn水城县County678,228704,615754,900
Zhōngshān Qū钟山区District453,293616,210604,600
Qiándōngnán Miáozú Dòngzú Zìzhìzhōu黔东南苗族侗族自治州Buyei and Dong Autonomous Prefecture3,844,6973,481,8913,523,700
Céngŏng Xiàn岑巩县County187,734162,444162,400
Cóngjiāng Xiàn从江县County301,513290,960293,400
Dānzhài Xiàn丹寨县County135,400122,430123,900
Huángpíng Xiàn黄平县County292,121263,363265,700
Jiànhé Xiàn剑河县County189,085180,624182,600
Jĭnpíng Xiàn锦屏县County190,429154,869155,500
Kăilĭ Shì凯里市County-level City486,435522,622545,200
Léishān Xiàn雷山县County132,004117,190118,200
Lípíng Xiàn黎平县County458,533391,047393,000
Májiāng Xiàn麻江县County150,282124,030123,600
Róngjiāng Xiàn榕江县County300,369286,322289,200
Sānsuì Xiàn三穗县County170,167155,735157,000
Shībĭng Xiàn施秉县County137,171130,464132,200
Táijiāng Xiàn台江县County142,386112,319112,300
Tiānzhù Xiàn天柱县County348,302263,850263,500
Zhènyuăn Xiàn镇远县County222,766203,622206,000
Qiánnán Bùyīzú Miáozú Zìzhìzhōu黔南布依族苗族自治州Buyei and Miao Autonomous Prefecture3,569,8473,232,7143,280,900
Chángshùn Xiàn长顺县County226,235191,129188,200
Dúshān Xiàn独山县County317,910265,212271,600
Dūyún Shì都匀市County-level City463,426443,721467,100
Fúquán Shì福泉市County-level City292,720283,904296,000
Guìdìng Xiàn贵定县County267,809231,118242,600
Huìshuĭ Xiàn惠水县County388,896342,647357,700
Lìbō Xiàn荔波县County171,366144,865130,400
Lónglĭ Xiàn龙里县County192,436180,865161,600
Luódiàn Xiàn罗甸县County293,994257,236260,900
Píngtáng Xiàn平塘县County267,368228,560241,300
Sāndū Shuĭzú Zìzhìxiàn三都水族自治县Autonomous County297,442283,139270,400
Wèng'ān Xiàn瓮安县County390,245380,318393,100
Qiánxīnán Bùyīzú Miáozú Zìzhìzhōu黔西南布依族苗族自治州Buyei and Miao Autonomous Prefecture2,864,9202,804,6122,860,000
Ānlóng Xiàn安龙县County399,384356,255363,500
Cèhēng Xiàn册亨县County215,030190,413186,600
Pŭ'ān Xiàn普安县County259,881254,247256,500
Qínglóng Xiàn晴隆县County258,031246,809247,500
Wàngmó Xiàn望谟县County273,113251,966239,400
Xīngrén Shì [← Xīngrén Xiàn]兴仁市County-level City425,091417,919421,700
Xīngyì Shì兴义市County-level City719,605783,120832,600
Zhēnfēng Xiàn贞丰县County314,785303,883312,200
Tóngrén Shì铜仁市Prefecture-level City3,302,6253,093,2043,156,900
Bìjiāng Qū碧江区District230,425295,092320,200
Déjiāng Xiàn德江县County388,639367,920372,000
Jiāngkŏu Xiàn江口县County189,288172,761175,200
Shíqiān Xiàn石阡县County334,508304,387306,500
Sīnán Xiàn思南县County543,389499,336502,900
Sōngtáo Miáozú Zìzhìxiàn松桃苗族自治县Autonomous County547,488486,748493,000
Wànshān Qū万山区District132,832114,396119,000
Yánhé Tŭjiāzú Zìzhìxiàn沿河土家族自治县Autonomous County474,331449,819453,200
Yìnjiāng Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn印江土家族苗族自治县Autonomous County335,263284,220287,200
Yùpíng Dòngzú Zìzhìxiàn玉屏侗族自治县Autonomous County126,462118,525127,700
Zūnyì Shì遵义市Prefecture-level City6,543,8606,127,0826,248,300
Bōzhōu Qū [← Zūnyì Xiàn]播州区District...671,842685,100
Chìshuĭ Shì赤水市County-level City251,780237,052244,800
Dàozhēn Gēlăozú Miáozú Zìzhìxiàn道真仡佬族苗族自治县Autonomous County286,715244,159247,300
Fènggāng Xiàn凤冈县County370,253313,128313,600
Hónghuāgăng Qū红花岗区District...819,241856,700
Huìchuān Qū汇川区District...546,692572,500
Méitán Xiàn湄潭县County411,613377,358382,000
Rénhuái Shì仁怀市County-level City520,759546,477560,900
Suíyáng Xiàn绥阳县County457,104380,083383,900
Tóngzĭ Xiàn桐梓县County575,580521,840528,400
Wùchuān Gēlăozú Miáozú Zìzhìxiàn务川仡佬族苗族自治县Autonomous County386,164321,657323,100
Xíshuĭ Xiàn习水县County591,208523,180522,500
Yúqìng Xiàn余庆县County252,965234,739239,300
Zhèng'ān Xiàn正安县County504,832389,634388,200
Guìzhōu贵州省Province35,247,69534,748,55635,800,000

Source: China National Bureau of Statistics (web), Guizhou Provincial Bureau of Statistics (web).

Explanation: The population changes are partly result of boundary changes. Status and division as of 2018, as far as sufficient information is available.


Further information about the population structure:

Gender (C 2010)
Males17,905,471
Females16,843,085
Urbanization (C 2010)
Rural23,011,023
Urban11,737,533
Age Groups (C 2010)
0-14 years8,778,242
15-64 years22,944,133
65+ years3,026,181
Age Distribution (C 2010)
0-9 years5,185,010
10-19 years6,421,028
20-29 years4,486,245
30-39 years5,499,428
40-49 years5,289,506
50-59 years3,406,067
60-69 years2,566,510
70-79 years1,471,180
80+ years423,582
Generations in Household (C 2010)
13,482,537
25,398,094
31,625,832
4+51,998